Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

B - Počítačový krúžok

Mgr. Anna Ďuríková
Vedúci: Mgr. Anna Ďuríková
Meno PriezviskoTrieda
Laura Kristine Bielová III.A
Nikola Bielová II.A
Cyril Demeter IV.A
Denis Feri I.A
Richard Feri IV.A
Róbert Ferko IV.A
Matias Gritters I.A
Theo Oliver Grocký I.A
Alžbeta Koščová II.A
Leona Maľarová III.A
Sebastián Rak IV.A
Šimon Štefanko II.A
Mária Tancošová I.A
Kristína Tušimová II.A

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016