Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

B - Dramaticko-tanečný krúžok

Mgr. Lucia Kentošová
Vedúci: Mgr. Lucia Kentošová
Meno PriezviskoTrieda
Ema Gamratová II.A
Sebastián Karchňák III.A
Zuzana Kentošová III.A
Dorothy Kľučárová III.A
Adela Kosturová II.A
Barbora Puškárová I.A
Tamara Tuľáková III.A
Daniela Vardžíková III.A
Tadeáš Varichaj I.A
Viktória Varichajová III.A
Alena Vidová III.A

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016