Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Športové hry

Mgr. Jozef Tušim
Vedúci: Mgr. Jozef Tušim
Termín: pondelok 13.45-15.45 hod.
Meno PriezviskoTrieda
Bibiána Alžová sekunda
Diana Bertová kvarta B
Martina Dargajová kvarta B
Ema Dragulová kvarta B
Filip Fiala II.AG
Ema Fialová kvarta A
Mária Hrubovská sekunda
Leo Jackanič kvarta B
Angelika Mária Jenčová kvarta A
Kristína Noémi Jenčová sekunda
Karin Kosová sekunda
Zuzana Krajčová kvarta B
Kristína Klára Mašlanková kvarta B
Aneta Mitrišinová kvarta B
Anna Motýľová kvarta B
Martina Nemčíková sekunda
Iveta Olahová sekunda
Ivana Rezanková sekunda
Vanesa Rezanková kvarta A
Rebeka Tkáčová kvarta B
Marianna Valčová kvarta A
Terézia Vargová sekunda
Dominika Vašková sekunda

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016