Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Športový krúžok - chlapci

Mgr. Viliam Jedinák
Vedúci: Mgr. Viliam Jedinák
Termín: utorok 13.45 - 15.45 hod.
Meno PriezviskoTrieda
Kristián Babinský sexta
Branislav Babjačok sekunda
Daniel Baník príma
Adam Emanuel Benčo príma
Daniel Bužo VII.A
Michal Cipa tercia
Matej Demčák V.A
Sebastián Dindák sekunda
Ján Damián Dráb kvarta A
Matej Dulovec príma
Mário Feri VII.A
Dávid Goroľ V.B
Martin Hajník sekunda
Ján Hoľko príma
Šimon Jackanič V.A
Matúš Jakub VII.A
Róbert Jakub V.B
Kristián Kákoni sexta
Martin Kasanický sekunda
Michal Kotlár VII.A
Adam Kundrát V.A
Tomáš Miškovič V.A
Adam Nota sekunda
Dominik Ocilka príma
Martin Polák sekunda
Filip Puškár kvarta A
Emanuel Michael Székely príma
Damián Šimko tercia
Jozef Šimko V.A
Michal Šimko kvarta A
Jakub Štefaňák V.A
Jakub Varichaj V.A
Šimon Varichaj tercia
Pavol Vaško kvarta A
Šimon Vida V.A
Marek Zmuda tercia
Jakub Zubko tercia

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016