Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Nemčina navyše

Mgr. Slavomíra Kisilová
Vedúci: Mgr. Slavomíra Kisilová
Termín: streda 13.30-15.30 hod.
Meno PriezviskoTrieda
Anna Gajdziková III.AG
Noemi Halasová III.AG
Mária Ivanková III.AG
Daniela Jenčová III.AG
Dávid Karpáč III.AG
Branislav Kerlík III.AG
Róbert Kočiš III.AG
Martin Kušnír III.AG
Helena Markovičová III.AG
Erika Olahová III.AG
Sebastián Soták III.AG
Damiána Šandorová III.AG
Ivo Tongel III.AG
Anna Ungradyová III.AG

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016