Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Mladý záchranár

RNDr.Gabriela Bradovková
Vedúci: RNDr. Gabriela Bradovková
Termín: utorok 13.30 - 14.30, štvrtok 13.30 - 14.30 hod.
Meno PriezviskoTrieda
Barbora Hrubovská príma
Kristián Jakubko kvarta B
Matúš Jakubko sekunda
Barbora Kľučárová príma
Natália Kotlárová V.B
Denisa Maľarová V.B
Lea Tomašiková kvarta A

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016