Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou org. zložka : Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Športový krúžok - dievčatá

Mgr. Ivana Ondo-Eštoková
Vedúci: Mgr. Ivana Ondo-Eštoková
Termín: pondelok 13.45 - 15.45 hod.
Meno PriezviskoTrieda
Diana Kľučárová V.A
Natália Tuľáková sekunda

© aScAgenda 2017.0.1013 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.09.2016